Instal·lació comunitaria

Detall del Projecte

Instal·lació comunitària d’un edifici per a 18 vivendes, pujant l’escomesa per la façana i pel terrat, fins arribar a l’armari de comptadors de gas. Els muntants creuen el terrat intentant que molestin el menys possible, passant pel pati interior fins arribar a la clau de cada vivenda.

  • Date: 09/11/2012
  • Categories: Gas