Instal·lació elèctrica comunitària

Detall del Projecte

Vàrem rehabilitar els serveis comuns d’ un edifici, fent l’aigua, el gas i l’electricitat.

Com podeu apreciar a les imatges, hi ha la centralització de comptadors elèctrics, amb el interruptor d’embarrat entre mig de les dues centralitzacions.

La il·luminació es controla a partir de detectors de moviments.

  • Date: 02/19/2014
  • Categories: Electricitat