Projecte instal·lació informàtica: Instal·lació d’una xarxa informàtica per a una oficina amb el cablejat Rj45 cat 6.