Projectes de manteniment d’instal·lacions de gas, electricitat, aigua o telecomunicacions: Realitzem el manteniment de les instal·lacions del vostre edifici, habitatge, local o indústria. Ens ocupem de manera integral de les instal·lacions d’aigua, electricitat, gas, calefacció i/o telecomunicacions. Mantenim totes les instal·lacions al dia, complint amb la legalitat vigent.