Enginyeria Pròpia


Posem al seu servei el coneixement d’un equip d’enginyers per a legalitzacions, certificacions i revisions, donant d’aquesta manera un servei integral en les nostres instal·lacions.

També disposem de l'última tecnologia per a realitzar les revisions dels contractes de manteniment de baixa tensió.

Càmera termogràfica per tal de detectar sobreescalfament de les instal·lacions i possibles falsos contactes en les connexions.

Amb aquesta càmera també es pot localitzar el traçat de les instal·lacions d’ACS i de calefacció, Sistema global de verificació de les instal·lacions elèctriques. Amb l’analitzador de xarxes es poden fer les proves necessàries per a comprovar el funcionament dels interruptors diferencials, mesurar la tensió de pas, resistència de posada a terra, resistivitat del terreny i resistència d’aïllament de la instal·lació per tal de localitzar possibles fugues de corrent. 

A més, amb l’analitzador es poden enregistrar també els diferents paràmetres d’una instal·lació elèctrica com la tensió, corrent, potència activa, potència reactiva, energia, harmònics de tensió de corrent...

A part, també tenim el luxímetre, voltímetre, pinça amperimètrica...