Treballs verticals

Els nostres treballadors estan formats i qualificats per tal de realitzar treballs verticals en alçada, ja sigui en plataforma telescòpica, plataforma de treball suspesa, andamis o amb tècniques d’escalada, adequant-nos a cada situació.

Els equips per a la realització d’aquests treballs passen revisions periòdicament, garantint així la màxima seguretat a l’hora de treballar.

Els treballs que realitzem amb més freqüència són:

  • Substitució de baixants d’Uralita per PVC.
  • Reparació de baixants de PVC mitjançant soldadura de PVC
  • Reparació de cornises i fissures en façanes i comunitats.
  • Substitució de muntants de gas.
  • Substitució de muntants d’aigua.